Kelly Services | Outplacement

Outplacement med uvildig økonomisk rådgivning

På arbejdsmarkedet sker der hele tiden ændringer i form af omstruktureringer eller nedskæringer, der betyder at arbejdsgiverne må se sig nødsaget til at afskedige medarbejdere.

Individuel job- og karriererådgivning

Kellys konsulenter er specialister inden for specifikke fagområder. De opsagte medarbejdere tilbydes derfor en konsulent, som er tilpasset den enkelte medarbejders organisatoriske niveau og fagområde. Dette sikrer et individuelt og målrettet job- og karriererådgivnings forløb. Kemi er desuden en altafgørende faktor for et godt forløb. Derfor vurderer vi hvilken konsulent der vil være det rette match med den enkelte medarbejder.

Uvildig økonomisk rådgivning

Opsagte medarbejdere står med mange uafklarede spørgsmål. Herunder, hvordan en opsigelse vil påvirke privatøkonomien.  For mange vil dette opleves som en ekstra stressfaktor og kan være med til at gøre situationen uoverskuelig. Det kan derfor være vigtigt for den enkelte medarbejder at få råd og vejledning om, hvordan den pågældende skal forholde sig. I Kellys Outplacement forløb er inkluderet samtaler med eksperter i uvildig økonomisk rådgivning fra BoFinans. Dette sikrer økonomisk overblik og samtidig anvises konkrete løsningsforslag.

Outplacement grundpakke:

  • Tre personlige møder á 2 timers varighed hos Kelly + 2 møder med Bofinans
  • Personlig og fortrolig rådgivning af samme konsulent gennem hele forløbet
  • Sparring omkring reaktionsmønstre i forbindelse med opsigelse
  • Afdækning af faglige kompetencer, personlige styrker og karrieremuligheder
  • PersonProfilAnalyse inkl. tilbagemelding (DISC)
  • Uvildig økonomisk rådgivning – herunder overblik og anvisninger af konkrete løsningsforslag
  • Rådgivning af erfarne konsulenter med indgående kendskab til mange virksomheders udvælgelseskriterier inden for specifikke fagområder
  • CV og ansøgningsguide
  • Rådgivning om nutidens arbejdsmarked i forhold til jobsøgning og netværksmuligheder
  • Coaching i forbindelse til kommende jobsamtaler

Ovenstående Kellys Outplacement grundpakke kan selvfølgelig skræddersys til en løsning der passer til lige netop dine medarbejdere

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores konsulenter, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler på +45 33 11 70 70.