Kelly Services | Vikariater

Vikariater

Kelly tilbyder vikarer som enten kan varetage enkeltstående projektopgaver samt aflaste i spidsbelastningsperioder eller arbejde i længerevarende perioder i forbindelse med fx barsel, ferie eller sygdom. 

Fordelene ved dette er mange; de faste omkostninger til medarbejdere formindskes og arbejdsstyrken bliver mere fleksibel. Samtidig reduceres de administrative forpligtelser som følge af færre fastansatte. Til gengæld får I som virksomhed mulighed for at trække på flere kompetente medarbejdere i ekstra krævende perioder, som frigiver tid til at I når jeres deadlines og får afsluttet projekter til tiden. 

Vores konsulenter har en god forståelse for de færdigheder og kompetencer, der kræves af en medarbejder i en given stilling. De er derfor i stand til at skræddersy en personaleløsning, som passer til lige netop jeres behov. 

Kelly har sat sig til mål at finde de helt rigtige medarbejdere til jeres virksomhed.